Bilgi ve İletişim: (0452) 214 44 44

Değerli kullanıcımız www.floraordu.com internet sitesini kullanmadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. İnternet sitesine erişmek veya kullanmakla, aşağıda belirtilen hüküm ve şartları kabul etmektesiniz.

www.floraordu.com adlı internet sitesi sahibi Otelcilik LTD. ŞTİ. bu sözleşmede gerekli görülmesi halinde değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler güncel sözleşmenin internet sitesine eklenmesiyle derhal yürürlük kazanır.

 1. TARAFLAR:

İşbu sözleşmenin bir tarafında www.floraordu.com internet sitesi sahibi Ordu Cumhuriyet adresinde mukim Otelcilik LTD. ŞTİ. sözleşmede www.floraordu.com ve/veya Otel olarak anılacaktır.

 Diğer tarafında www.floraordu.com internet sitesini üye olarak ya da üye olmadan kullanan kişi sözleşmede “kullanıcı” olarak anılacaktır.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu www.floraordu.com internet sitesini kullanım şartlarının belirlenmesidir. Bu sözleşme, sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca kullanılan ürün ve hizmetler (konaklama, transfer) için uygulanacaktır.

 1. TELİF HAKLARI VE TİCARİ MARKALAR:

İnternet sitesinin tüm hakları Otelcilik LTD. ŞTİ.’ne aittir. İnternet sitesinde yayımlanan metin, veri, grafik, görüntü, logolar, veri tabanı, tasarım, yazılım ve sair internet sitesi içeriğine ilişkin unsurlar, ticari markalar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince mali ve manevi tüm hakları ve kaynak kodlarını münhasıran Uzungöl Otelcilik LTD. ŞTİ.’ne ait olup Kullanıcı bu yazılımları her ne nam altında olursa olsun hiçbir şekilde kullanamaz, çoğaltamaz, yayamaz, işleyemez, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletemez ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine aykırı bir şekilde kullanamaz ve/veya 3. kişilere ve çalışanlarına kullandıramaz.

Kullanıcı siteyi kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata, ulusal ve uluslararası kanunlar ve sözleşmeler ile Otel’in internet sitesine ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.

Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir. Otel’in bu sorumluluk nedeni ile uğrayacağı her türlü zararı kullanıcıya fer’ileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır.

 1. SİTELERE VERİLEN BAĞLANTILAR (LİNKLER):

www.florauzungol.com üzerinden direkt ya da dolaylı olarak diğer sitelere bağlantı (link) verebilir. Otel link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte ve bilgilerle ilgili herhangi bir taahhütte, tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar Kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Otel, link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

 1. KULLANICI BİLGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

İnternet sitesi kullanıcıların dolduracakları üyelik, talep ve rezervasyon formlarının yer aldığı bölümler bulunmaktadır. Bu bölümlerde kullanıcının yanlış, eksik, yanıltıcı bilgilerin, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifade, görsel ve bilgilerin kaydedilmesi durumunda; Otel belirtilen genel koşullar, kullanım ve güvenlik kurallarına kısmen veya tamamen uymayan kişi veya kurumlar hakkında yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar. Kullanıcının yukarıda bahsi geçen bölümleri kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma hakları bulunmamaktadır.

Otel, kullanıcının internet sitesi, mobil aplikasyon üzerinden gerçekleştirdiği rezervasyon talebi ve ödemeyi kontrol ederek teyit ettiğinde taraflar, ürün ve hizmet konusu sözleşmeyi geçerli olarak akdetmiş ve sözleşme yürürlüğe girmiş olacaktır. Otel, bu şekilde onaylanan rezervasyon ile ilgili olarak kullanıcının adresine bir bilgilendirme e-postası gönderir. Bu e-posta taraflar arasında geçerli bir sözleşme ilişkisinin kurulduğunu ispata yarar. Kullanıcının böyle bir rezervasyonunun bulunmaması halinde derhal Otel ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

İşbu sözleşme taraflar arasında elektronik olarak imzalanmaktadır. Otel’in kullanıcıya vermeyi taahhüt ettiği ürün ve hizmetle ilgili bilgileri kullanıcıya iletişim araçlarıyla gönderme hakkı vardır. Kullanıcıya e-posta yoluyla gönderilen bildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır.

Otel ürün ve hizmetlerini hizmet sağlayıcı firmalarla birlikte iş birliği içerisinde sunmaktadır. Bu sebeple internet sitesi üzerinde yer alan ürün ve hizmetlere ilişkin fiyatlar, ödeme koşulları ve kampanyalar her zaman değişiklik gösterebilir. Bu nedenle internet sitesi üzerindeki bu bölümler sürekli güncellenmektedir. Ancak tipografik güncellemelerden kaynaklanan eksik ya da hatalardan Otel sorumlu tutulamaz.

Rezervasyonlarda her ürün ve hizmetin kendine özgü koşulları geçerlidir. Kullanıcı, bu ürün ve hizmetlerden herhangi birine rezervasyon yaptırmak istediğinde; rezervasyon yaptırdığı ürün veya hizmetin rezervasyon anındaki koşullarını kabul etmiş sayılır.

 1. İNTERNET SİTESİ İÇERİĞİ:

www.floraordu.comsitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliği sürekli şekilde kontrol edilmektedir. Otel, www.floraordu.com sitesinde mevcut her türlü ürün ve hizmeti, kullanım koşulları ile sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme ve yayını durdurma hakkını saklı tutar.

 1. GÜVENLİK:

Rezervasyon ve üyelik işlemleri gerçekleştirirken alınan bilgiler 128 Bit SSL güvenlik sistemiyle korunmaktadır. Kullanıcı bilgilerinin gizliliği ile ilgili ayrıntılar için “KVKK ve Gizlilik Politikası” sayfasını inceleyebilirsiniz.

 1. ÜRÜN BİLGİLERİ:

İş birliği ile hizmet sağlayıcı veya aracı kurumlardan alınarak internet sitesinde yayınlanan bilgilerin doğruluğu hakkında azami özen gösterilir. İnternet sitesinde bulunan görseller sadece genel bilgilendirme amaçlı olup satın alınan ürün ve hizmetler yayınlanan görseller ile aynı kategoride olmayabilir.

Tadilat, bakım ve yenileme çalışmaları tamamen ilgili otelin inisiyatifindedir ve Otel, böyle bir durumda oluşabilecek her türlü rahatsızlığı asgari düzeyde tutma sorumluluğunu göstereceklerdir.

İnternet sitesinde; kullanıcının iptal hakkı saklı olmak üzere herhangi bir aksaklıktan dolayı oluşabilecek eksik ya da yanlış fiyatlandırma söz konusu olduğunda Otel, ödenmiş ya da ödenecek olan ilgili toplam tutarı düzeltme yetkisini saklı tutar.

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu koşullar kullanıcının üyeliğini veya aldığı ürün ve hizmeti iptal etmesi veya Otel tarafından üyeliğinin veya ürün ve hizmetin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalır. Otel, kullanıcının kullanım koşullarının herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda; rezervasyonu/üyeliğini iptal edebilecektir.

 1. YÜRÜRLÜK

Kullanıcının rezervasyon yapması ve onaylaması kullanıcının “Kullanım Koşullarında” yer alan tüm maddeleri okuduğu ve bu maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu koşullar kullanıcının rezervasyonu onaylaması anında karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Kullanım Koşulları konusu ürün veya hizmetin sunulmasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta tarafların ve kullanıcı hakkında Otel çalışanları ya da sair hizmet sağlayıcıları tarafından tutulacak tutanaklar ile telefon kayıtlarının,  kart, fiş, irsaliye, bilgisayar dökümü, (tasdikli olup olmadığına bakılmaksızın) defter, fatura, evrak, kayıtlar, muhasebe kayıtları, cari hesap kayıtları, , telefon, SMS kayıtları, e-posta kayıtları, tutanaklar, fotoğraf ve kamera kayıtları, (tanık dinlenebilecek davalardan olup olmadığına bakılmaksızın) bildireceği tanıklarının beyanları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi gereğince münhasır kesin delil niteliğindedir.

Taraflar arasında ihtilaf vukuunda Trabzon Mahkemeleri ile İcra daireleri görevli ve yetkili kabul edilmişlerdir.

Flora Hotel Ordu